Leszek Carnobaj - senator RP z Żuław i Dolnego Powiśla

     Powierzenie mi mandatu senatorskiego przez wyborców z Żuław i Dolnego Powiśla traktuję jako zaszczyt i wielce zobowiązujący dowód zaufania. Świadomość tego nowego obowiązku i przekonanie, że jestem należycie przygotowany do pełnienia publicznej służby na poziomie Parlamentu, czerpię z doświadczenia i wiedzy, nabytych podczas 20 – letniej pracy samorządowej na różnych szczeblach, począwszy od funkcji zastępcy burmistrza Kwidzyna, poprzez funkcję burmistrza, starosty, na stanowisku wicemarszałka pomorskiego kończąc. Samorządy, zwłaszcza te skutecznie działające na rzecz lokalnych czy regionalnych społeczności są, moim zdaniem, znakomitą szkołą dobrego, praktycznego działania w sferze ustawodawczej. Będę się starał to przeświadczenie praktycznie potwierdzić podczas mojej pracy w Senacie. Zainteresowanych szczegółowym przebiegiem mojej aktywności samorządowej zachęcam do lektury tu

W senacie VIII kadencji zdeklarowałem się do pracy w dwóch komisjach stałych:

-Komisji Budżetu i Finansów Publicznych

-Komisji Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą

Dlaczego w tych właśnie?

Z problematyką budżetową miałem do czynienia na wszystkich szczeblach samorządu i nauczyłem się wnikliwie oglądać każdą publiczną złotówkę z obu stron

Pochodzę z Kwidzyna, miasta napływowej ludności z Kresów Rzeczypospolitej, moja rodzina ze strony ojca wywodzi się ze Lwowa. Kwidzyn ma tradycyjnie dobre kontakty z Polakami żyjącymi na wschodzie, czego przejawem jest choćby nasza inicjatywa budowy Domu Polskiego w Barze na Ukrainie.

Poza pracami we wspomnianych komisjach zgłosiłem akces do Senackiego Zespołu Energii Odnawialnej, w którym pełnię funkcję wiceprzewodniczącego. W tym przypadku również odwołam się do pozytywnych doświadczeń samorządowych, których ukoronowaniem była inicjatywa utworzenia Kwidzyńskiego Parku Przemysłowo – Technologicznego, z wiodącym motywem odnawialnej energii.

Wreszcie członkostwo w Parlamentarnym Zespole ds. Dróg Wodnych i Turystyki Wodnejpozwoli mi aktywnie wspierać związane z turystyką i rekreacją przedsięwzięcia na Żuławach i Dolnym Powiślu, takie jak rozpoczęty jeszcze podczas mojej kadencji w Zarządzie Województwa Pomorskiego projekt „Pętli Żuławskiej”.

W senacie IX kadencji jestem członkiem ponownie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych oraz Komisji Zdrowia. Sprawy ochrony zdrowia są mi niezmiernie bliskie gdyż jako wicemarszałek województwa pomorskiego zajmowałem się służbą zdrowia.

No to do roboty…

Okręgi jednomandatowe w wyborach do senatu wskazują wyraźnie, na czyją rzecz powinien pełnić swoją publiczną służbę senator. Powiada się, że różnorodność województwa pomorskiego jest jego siłą. Autor tego hasła miał zapewne na myśli różnorodność kulturową, obyczajową, czy związaną z charakterem aktywności zawodowej lub rodzajem produkcji w danym rejonie województwa. Zróżnicowanie w zakresie poziomu infrastruktury, inwestycji, edukacji i opieki społecznej, rynku pracy, czyli w szeroko pojętym kontekście cywilizacyjnym, o sile regionu bynajmniej nie świadczy. Statystyki mówią same za siebie, obszar województwa pomorskiego, znajdujący się na prawo od linii Wisły wymaga pilnego wsparcia i zasilenia środkami strukturalnymi w rozdaniu 2014-2020. W związku z tym zamierzam:

– inicjować konsultacje środowisk samorządowych w sprawie nowelizacji Strategii Rozwoju Województwa Pomorskiego (te działania zostały podjęte i są w toku). W strategii powinny się znaleźć zapisy, uwzględniające problemy tego obszaru województwa.

– wspierać wspólne inicjatywy samorządów Żuław i Dolnego Powiśla w zakresie infrastruktury

– lobbować przedsięwzięcia i inwestycje, służące polepszeniu jakości życia mieszkańców naszego spójnego historycznie i geograficznie obszaru Pomorza

– wspomagać działania, zwiększające atrakcyjność tzw. „Zawiśla” w sferze turystycznej
i rekreacyjnej.

No comments