Leszek Carnobaj - senator RP z Żuław i Dolnego Powiśla

Szanowni Państwo!

cropped-Senator_Leszek_Czarnobaj_foto05.jpg

Od 2011 roku mam zaszczyt reprezentować mieszkańców Powiśla i Żuław w Senacie Rzeczpospolitej Polskiej. Powierzenie mi tego mandatu to dla mnie powód do dumy i odpowiedzialności wobec wyborców, ale również dowód zaufania. Przez cały czas trwania mojej senatorskiej służby, tego zaufania nie zawiodłem. Dowody na to miałem i mam każdego dnia, gdy spotykam się z mieszkańcami naszego regionu. Tych spotkań odbyłem setki. Każdy osobisty kontakt dostarcza mi energii i inspiracji, ale przede wszystkim wskazuje mi kierunek działań na rzecz naszego regionu i Polski. Wielokrotnie spotykałem się również z radnymi powiatów, miast i wsi, składając im sprawozdania z mojej działalności.
Co zrobiłem?
Pracując w zespołach parlamentarnych i komisjach dot. zdrowia publicznego, energii odnawialnej, energetyki, rozwoju dróg wodnych, monitorowania praworządności oraz budżetu i finansów publicznych swoją aktywność skupiłem wokół trzech filarów:
• edukacja
– w obecnej kadencji wielokrotnie składałem wnioski i oświadczenia mające zapobiec rujnowaniu polskiego systemu edukacji. Rozmawiałem i dyskutowałem z wieloma specjalistami w dziedzinie oświaty i razem przedstawialiśmy nasz sprzeciw wobec katastrofalnych zmian wprowadzanych przez rząd. Apelowałem o rozwagę, odpowiedzialność i konsultacje społeczne. Już w roku 2016 składałem poprawki do budżetu mające na celu podniesienie wynagrodzenia pracownikom oświaty.
• zdrowie
– zawsze stałem i stoję po stronie pacjenta. Wspólnie z profesorem Tomaszem Grodzkim złożyliśmy wniosek o darmowe leki dla osób po 75 roku życia. Składałem poprawki do budżetu mające zwiększyć wydatki na służbę zdrowia, ukierunkowane głównie na dwie najsłabsze grupy społeczne jakimi są dzieci i seniorzy.
• samorząd i inwestycje w regionie
– jako wieloletni samorządowiec zawsze na sercu leży mi dobro naszych Małych Ojczyzn. Walczyłem i będę walczył o zachowanie niezależności dla wsi, gmin i miast, tak aby mieszkańcy mieli realny wpływ na rozwój swoich miejscowości. Wspierałem inwestycje podnoszące komfort i bezpieczeństwo w regionie: po pierwsze rozwój dróg lokalnych to był priorytet tej kadencji, choćby droga nr 22, most na Nogacie, obwodnica Malborka, Sztumu czy Kwidzyna i po drugie walka o modernizacje i poprawę stanu melioracji na terenie Powiśla i Żuław, a co za tym idzie zabezpieczeń przeciwpowodziowych.
Mieszkańcy i Mieszkanki Powiśla i Żuław !
Jestem jednym z Was. Znacie mnie już dobrze. Od urodzenia mieszkam w Kwidzynie – miasta napływowej ludności z Kresów i innych stron Rzeczypospolitej. Również na Powiślu osiedlili się moi przodkowie. Tutaj, wraz z żoną wychowaliśmy nasze dzieci.
Tutaj również, razem z Wami, działałem i działam na rzecz naszego regionu, najpierw jako burmistrz Kwidzyna i starosta, a obecnie jako senator RP. 20 lat pracy w samorządzie lokalnym ukształtowało mnie jako człowieka i polityka. Tutaj budowałem swoje doświadczenie w rozumieniu potrzeb i problemów mieszkańców, w poszukiwaniu i realizowaniu skutecznych metod poprawy komfortu życia naszych rodzin.
W ostatnim okresie jesteśmy świadkami stopniowego ograniczania przez władzę roli samorządów. Polega to na coraz dotkliwszym obciążaniu budżetów samorządowych kosztami przedsięwzięć centralnych, które nie są ani konsultowane z mieszkańcami ani dostosowane do specyfiki danego miejsca. Grozi to drastycznym pozbawieniem możliwości podejmowania kluczowych decyzji przez samorządy i społeczeństwa lokalne, a także dramatycznym ograniczeniem środków finansowych przeznaczonych na rozwój danego regionu takich jak: budowy czy remontu dróg, szkół, przedszkoli, ośrodków zdrowia, wyposażenia szpitali, walki ze zanieczyszczeniem środowiska czy poprawą losu nauczycieli i uczniów.
Co zrobię?
Ubiegając się po raz kolejny o mandat senatora RP zapewniam, że będę walczył o zachowanie możliwości podejmowania samodzielnych decyzji gospodarczych i społecznych przez samorządy czyli przez mieszkańców. Będę nadal wspierał przedsięwzięcia i inwestycje służące polepszeniu jakości życia i zdrowia mieszkańców Żuław i Dolnego Powiśla. Będę zabiegał o ustalenie należytej, opartej o obopólne korzyści, równowagi pomiędzy kompetencjami władzy centralnej i lokalnej. Nie pozwolę zaprzepaścić wielkiego osiągnięcia Polaków jakim jest samorządność lokalna. To społeczności lokalne budują siłę naszego kraju, są motorem wielu inicjatyw gospodarczych, społecznych, kulturalnych i sportowych. Nie urzędnik w stolicy czy silne grupy interesów, ale mieszkańcy najlepiej wiedzą, w którym kierunku ma rozwijać się ich region.
Moja praca będzie oparta o 7 kluczowych celów:
1. Zawsze blisko ludzi
2. Sprawna służba zdrowia
3. Nowoczesna edukacja
4. Czyste środowisko
5. Nowe inwestycje w regionie
6. Niezależny i silny samorząd
7. Odbudowanie praworządności

Leszek Czarnobaj. Jeszcze więcej dla Powiśla i Żuław.

About the Author

No comments


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /wp-includes/class-wp-comment-query.php on line 399