Leszek Carnobaj - senator RP z Żuław i Dolnego Powiśla

Posiedzenie Senackiego Zespołu Monitorowania Praworządności.

23 października 2017 roku, w Senacie odbyło się pierwsze posiedzenie, powstałego w połowie września, Senackiego Zespołu Monitorowania Praworządności, w skład którego wchodzą senatorowie PO oraz senator niezależny Marek Borowski. Na inauguracyjnym posiedzeniu zespół zajął się kwestią wprowadzonej 1 września reformy edukacji, a udział w spotkaniu wzięli m.in. przedstawiciele Ministerstwa Edukacji Narodowej, związków zawodowych, samorządowców i rodziców.

About the Author

No comments