X Ogólnopolskie Spotkanie Kapel i Zespołów Ludowych „Folklor i Biesiada” w Kwidzynie.

Tradycja ludowego śpiewu i muzykowania jest cenną i istotną częścią polskiego, niematerialnego dziedzictwa kulturowego gdyż stanowi ona o tożsamości lokalnej, […]